Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

*.cpr.dk certifikat udskiftes 14. marts 2024

*.cpr.dk certifikatet (Serienummer: 00a395c616d4def10c865a2548998dffd2) udløber den 26 ‎marts 23:59:59 ‎2024.

Nyt certifikat implementeres i overensstemmelse med nedenstående tidsplan.

Certifikatstien for nyt certifikat vil være identisk med certifikatstien for det nuværende certifikat.

Tidsplan

28. februar 2024: Certifikat etableres i DEMO

14. marts 2024 kl. 06:00: Nyt certifikat etableres i PRODUKTION


Udskiftningen kommunikeres også via via StatusPage DEMO: https://cprdkdemo.statuspage.io/incidents/stqy0hqfn1g8 og Prod: https://cprdkprod.statuspage.io/incidents/vxxxtq0gcfy1j7bs0m23p124

Trust til certifikatet *.cpr.dk

CPR-kontoret opfordrer alle kunder til ikke at ignorere eventuelle certifikatfejl. 

...

Der anvendes samme certifikat i både DEMO og PRODUKTION.

Support

Som udgangspunkt yder CPR-kontoret ikke support til installation af root og intermediate certifikater.


Download af *.cpr.dk 2024 certifikat


Warning

Anvendes i PRODUKTION fra den 14. marts 2024 kl. 06:00

Anvendes i DEMO fra den 28. februar 2024STAR_cpr_dk_2024.zip indeholder:

 • Intermediate CA Certificate - SectigoRSADomainValidationSecureServerCA.crt
 • Intermediate CA Certificate - USERTrustRSACertificationAuthority.crt 
 • CPR's Wildcard Certificate - star_cpr_dk.crt (public key RSA 2048 Bits)
 • AAA Certificate Services


SectigoRSADomainValidationSecureServerCA.crt:

Mere information om "Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA" intermidiate certifikat kan findes på denne side :
https://support.sectigo.com/articles/Knowledge/Sectigo-Chain-Hierarchy-and-Intermediate-Roots?r=97&ui-knowledge-components-aura-actions.KnowledgeArticleVersionCreateDraftFromOnlineAction.createDraftFromOnlineArticle=1&Id=kA03l00000117LT

Hvis der er behov for det, kan Root certifikatet, til dette intermidiate certifikat, også hentes på samme side
under afsnitet "What is Root ? What is Intermediate?" og "USERTrust RSA CA:" eller via dette link: https://crt.sh/?d=1199354


USERTrustRSACertificationAuthority.crt:

Mere information om "USERTrust RSA Certification Authority" intermidiate certifikat kan findes på denne side :
https://support.sectigo.com/Com_KnowledgeDetailPage?Id=kA03l00000117LT

Hvis der er behov for det, kan Root certifikatet, til dette intermidiate certifikat, også hentes på samme side
under "AAA Certificate Services self-signed root [expiring 2029]" eller via dette link: https://crt.sh/?d=331986


Checksums:

 • MD5 hash of star_cpr_dk_2024.zip:
  CB607062905C92CB2F8DFC35C7F6536D
 • STAR_cpr_dk_2024.zip
  SHA512(STAR_cpr_dk_2024.zip)= 51B8C3232B1F8F2BCBAD2F989462BACE153B8D56FB86A16A6F03371045D33509FF8D8B1C802F719D25888426275055DD6316CB4926A8F5AC9BF67BDD3EE50F5CDownload af *.cpr.dk 2023 certifikat 


Warning

Anvendes i PRODUKTION fra den 30. marts 2023 kl. 06:00

Anvendes i DEMO fra den 9. marts 2023


STAR_cpr_dk_2023.zip


STAR_cpr_dk_2023.zip indeholder:

 • Intermediate CA Certificate - SectigoRSADomainValidationSecureServerCA.crt
 • Intermediate CA Certificate - USERTrustRSACertificationAuthority.crt 
 • CPR's Wildcard Certificate - star_cpr_dk.crt (public key RSA 2048 Bits)


SectigoRSADomainValidationSecureServerCA.crt:

Mere information om "Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA" intermidiate certifikat kan findes på denne side :
https://support.sectigo.com/articles/Knowledge/Sectigo-Chain-Hierarchy-and-Intermediate-Roots?r=97&ui-knowledge-components-aura-actions.KnowledgeArticleVersionCreateDraftFromOnlineAction.createDraftFromOnlineArticle=1&Id=kA03l00000117LT

Hvis der er behov for det, kan Root certifikatet, til dette intermidiate certifikat, også hentes på samme side
under afsnitet "What is Root ? What is Intermediate?" og "USERTrust RSA CA:" eller via dette link: https://crt.sh/?d=1199354


USERTrustRSACertificationAuthority.crt:

Mere information om "USERTrust RSA Certification Authority" intermidiate certifikat kan findes på denne side :
https://support.sectigo.com/Com_KnowledgeDetailPage?Id=kA03l00000117LT

Hvis der er behov for det, kan Root certifikatet, til dette intermidiate certifikat, også hentes på samme side
under "AAA Certificate Services self-signed root [expiring 2028]" eller via dette link: https://crt.sh/?d=331986


Checksums:

 • MD5 hash of star_cpr_dk_2023.zip:
  9b775961734a7d11b31e903642c195fe
 • STAR_cpr_dk_2023.zip
  SHA512(STAR_cpr_dk_2023.zip)= 9ef453fe1aa9cb67cf4e47807944615191ce9eefd151b9f6a0ddcfe1e4a97afffa3f29561b1f6e5515786a0a1a9170ff17eb03cd6945f69e32d50719af98744e...


...