Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Med CPR - services er det muligt at integrere CPR - adgang i egne it-systemer.

Data udveksles via krypteret TCP/IP forbindelse i et format kaldet GCTP. Dette basere baserer sig i store træk på XML-standarden.

 

Brugen af CPR-services er beskrevet nærmere i den detaljerede dokumentation, som er tilgængelig via nedenstående link.

 

Kodeeksempler i Java, C# og PHP, som demonstrerer anvendelsen, er ligeledes tilgængelige via link nedenfor. er tilgængelige via CPR Code samples Bitbucket.

Child pages (Children Display)
sorttitle
excerptTypesimple


 

Recent updates
max5
spacesCPR
themesidebar
labelscpr-services