Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Version 1.0.6

...

Tip
titleUgyldige tekster

Indberetning af stilling : "§ Rytter" (Tegnet " er ikke tilladt)

Indberetning af stilling : £ Magnet (Tegnet £ er ikke tilladt)

Indberetning af stilling : Maler [Kunst] (Tegnene [ og ] er ikke tilladt)

Indberetning af kommunalt notat: _ Linie1 (Tegnet _ er ikke tilladt)

v1.0.56