Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Version 1.0.6

...

Table 2. Generelle dataregler for vent
KvitteringsnummerRegelsæt
2523 (advarsel)Hvis en service initieres med et kendt personnummer som nøgle, og det personnummer har data i vent, udstedes denne advarsel.

v1.0.56