Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Version 1.0.5

...

Yderligere information om vilkår vedrørende sikkerhed ved brug af CPR fås ved henvendelse til CPR-kontoret

v1.0.45