Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Version 1.0.6

...

Code Block
languagexml
titleEksempel
<Gctp v="12.0">
    ...
</Gctp>

Anchor
_system
_system
2.2. System

...

Table 13. Tilladte værdier for attribut "r" - kvitteringstype
TypeBeskrivelse
SystemSystemfejl
AnmrkAnmodningen blev behandlet uden fejl men der er en anmærkning
AfslutAnmodningen blev behandlet uden fejl og session er afsluttet
FejlAnmodningen fejlede
InfoAnmodningen blev behandlet uden fejl med en bemærkning
OkAnmodningen blev behandlet uden fejl og sessionen er stadig aktiv
returKodeKvitteringskoden kan have en speciel betydning - ikke blot ok eller en fejl/anmærkning

...