Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Version 1.0.6

...

Hvis en service accepterer nøgler for både vejkoder og kommunekoder, og disse er udfyldt, skal denne kombination, der relaterer en vejkode til en kommunekode, eksistere i CPR systemet.

v1.0.56