Password (kendeord) regler

Et password (kendeord) skal være på minimum 8 tegn (*) og skal bestå af:

  • Mindst 1 lille bogstav (a-z)
  • Mindst 1 stort bogstav (A-Z)
  • Mindst 1 tal (0-9)
  • Mindst 1 specialtegn ~ ` ! @ # $ % ^ * ( ) _ - + = , . / \ { } [ ] ; :
    Bemærk: Tegnene  " ' < > & ? ’ æ ø å kan ikke benyttes .
  • Password (kendeord) kan ikke genbruges

Password (kendeord) kan kun skiftes én gang pr. døgn (24 timer)

(*) Passwords (kendeord) for CPR Direkte skal være præcis 8 tegn.

Du kan teste om et password (kendeord) opfylder valideringsreglerne på https://www.cpr.dk/kunder/password-validering/

Levetiden for et oprettet/skiftet password (ikke engangspassword) er 90 dage for CPRWeb, CPR Direkte og CPR Services.

Ved det 5. loginforsøg i træk med forkert password (kendeord) bliver personkode/bruger-id/FTP-bruger låst. Dette gælder alle brugertyper.

CPRWeb:

Password (kendeord) kan skiftes af slutbruger direkte i CPRWeb.

CPR Direkte:

Engangspasswords (engangskendeord) skiftes her: https://gws.cpr.dk/cpr-online-gws/ 

https://gws.cpr.dk/cpr-online-gws/ kan du også skifte password (kendeord) manuelt.

CPR Direkte API'et understøtter skift af password (kendeord).

CPR Services (GCTP):

Engangspasswords (engangskendeord) skiftes her: https://gws.cpr.dk/cpr-online-gws/ 

https://gws.cpr.dk/cpr-online-gws/ kan du også skifte password (kendeord) manuelt .

GCTP API'et understøtter skift af password (kendeord).

FTP:

Passwords (kendeord) skiftes her: https://gws.cpr.dk/cpr-online-gws/