Certifikatet *.cprkundetest.dk

*.cprkundetest.dk certifikat er udskiftet 1. september 2023

*.cprkundetest.dk certifikatet (Serienummer: 00c537dcb40837d1bffb2bf36aa8de01e0) udløber den 3. Juni ‎2024.

Nyt certifikat implementeres i overensstemmelse med nedenstående tidsplan.

Certifikatstien for nyt certifikat vil være identisk med certifikatstien for det nuværende certifikat.

Tidsplan

1. september 2023: Certifikat 2023 blev etableret i cprkundetest miljø


De kommende udskiftninger kommunikeres også via en kommende statuspage. 

Trust til certifikatet *.cprkundetest.dk

CPR-kontoret opfordrer alle kunder til ikke at ignorere eventuelle certifikatfejl. 

Ved certifikatfejl er den hyppigste årsag, at root og intermediate certifikater ikke er installeret (trusted) på kundens server.

Certifikatet anvendes kun i cprkundetest miljø.

Support

Som udgangspunkt yder CPR-kontoret ikke support til installation af root og intermediate certifikater.


Download af *.cprkundetest.dk 2023 certifikat 

Anvendes i cprkundetest fra den 01. september 2023 kl. 06:00.

STAR_cprkundetest_dk_2023.zip


STAR_cprkundetest_dk_2023.zip indeholder:

  • Intermediate CA Certificate - SectigoRSADomainValidationSecureServerCA.crt
  • Intermediate CA Certificate - USERTrustRSACertificationAuthority.crt 
  • CPR's Wildcard Certificate - star_cprkundetest_dk.crt (public key RSA 2048 Bits)


SectigoRSADomainValidationSecureServerCA.crt:

Mere information om "Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA" intermidiate certifikat kan findes på denne side :
https://support.sectigo.com/articles/Knowledge/Sectigo-Chain-Hierarchy-and-Intermediate-Roots?r=97&ui-knowledge-components-aura-actions.KnowledgeArticleVersionCreateDraftFromOnlineAction.createDraftFromOnlineArticle=1&Id=kA03l00000117LT

Hvis der er behov for det, kan Root certifikatet, til dette intermidiate certifikat, også hentes på samme side
under afsnitet "What is Root ? What is Intermediate?" og "USERTrust RSA CA:" eller via dette link: https://crt.sh/?d=1199354


USERTrustRSACertificationAuthority.crt:

Mere information om "USERTrust RSA Certification Authority" intermidiate certifikat kan findes på denne side :
https://support.sectigo.com/Com_KnowledgeDetailPage?Id=kA03l00000117LT

Hvis der er behov for det, kan Root certifikatet, til dette intermidiate certifikat, også hentes på samme side
under "AAA Certificate Services self-signed root [expiring 2028]" eller via dette link: https://crt.sh/?d=331986


Checksums:

  • MD5 hash of STAR_cprkundetest_dk_2023.zip:
    3a2c0df66cfa2890298ac9ce44c38b5d
  • STAR_cprkundetest_dk_2023.zip
    SHA512(STAR_cprkundetest_dk_2023.zip)= 1461ea2f57d2b1c666f69ebfbc85bd5e6116e6d78957416e12fa8a84bab1e8f901e899be83e74d9653a5cc1b202ed829f54aa25da02cd25f5ece5cfd0aca438b