Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Testdatasættet er opbygget således, at det giver myndigheder og virksomheder mulighed for at foretage retvisende tests. Det betyder eksempelvis, at der kan anvendes godkendte navne jf. navneloven, fødselsdatoer i det 20. og 21. århundrede samt visse adresser, der kan henføre til en eksisterende fysisk bygning mv. Navne, fødselsdatoer og adresser i testdatasættet kan anvendes til at fremsøge entiteter i testdatasættet, men kan ikke anvendes til at identificere fysiske personer optaget i CPR’s produktionsmiljø. En entitet i testdatasættet er ligeledes tildelt en ti-cifret nøgle, der er opbygget efter de samme offentlige tilgængelige regler, der gælder for dannelse af personnumre til fysiske personer i CPR’s produktionsmiljø. I testdatasættet er der således nøgler, der kan være identiske med personnumre i CPR’s produktionsmiljø.

Datafordeler

Testdata overføres ikke regelmæssigt til Datafordelerens test04 miljø. Det kan derfor forekomme, at der er forskel på testdata, der tilgås i CPR's demomiljø og i Datafordelerens test04 miljø. Det anbefales, at fremsøge relevante testpersoner i test04 ved brug af parametre angivet på REST til offentlige myndigheder.


Attachments
uploadfalse