Testdata

CPR’s testdatasæt (demo-data)

Testdatasættet

CPR-kontoret stiller et testdatasæt med ca. 30.000 entiteter til rådighed for både offentlige myndigheder og private virksomheder. Testdatasættet udstilles via Datafordelerens testmiljø og CPR’s DEMO miljø, der som udgangspunkt afspejler produktionsmiljøet. Dog afvikles der ikke daglig produktion i DEMO miljøet, hvorfor der ikke kan leveres hændelser og udtræksfiler (”Udtræk”).

Data fra testdatasættet skal til enhver tid holdes adskilt fra produktionsdata.

Testentiteter

Testdatasættet indeholder mere end 30.000 entiteter (”testpersoner”). I dokumenterne nedenfor er der beskrevet en række specifikke entiteter, som dækker de fleste testbehov.

CPR-kontoret kan normalt ikke tilbyde, at der oprettes nye testpersoner. Myndigheder kan i særlige tilfælde selv få adgang til at oprette entiteter med henblik på at dække det myndighedsspecifikke behov for test.

Derudover kan der foretages søgninger via CPR Web, Services eller Datafordeler, der kan bruges til at fremsøge entiteter med registreringer, der matcher det aktuelle testbehov. Særligt via Datafordeleren er det muligt at foretage søgninger med mange kriterier.

Offentlige myndigheder må kun ajourføre (ændre) oplysninger på testentiteter efter aftale med CPR-kontoret.

Databeskyttelsesreglerne

Testdatasættet er baseret på fiktive data og indeholder ikke personoplysninger. Derfor gælder databeskyttelsesreglerne ikke for testdatasættet.

Testdatasættet er således ikke dannet ved anvendelse af pseudonymisering eller anonymisering af personoplysninger fra CPR’s produktionsmiljø. Testdatasættet kan derfor ikke anvendes til at identificere fysiske personer og er derfor ikke underlagt databeskyttelsesreglerne, idet databeskyttelsesreglerne kun finder anvendelse, hvis data kan føres tilbage til en identificerbar eller identificeret fysisk person.

Testdatasættet er opbygget således, at det giver myndigheder og virksomheder mulighed for at foretage retvisende tests. Det betyder eksempelvis, at der kan anvendes godkendte navne jf. navneloven, fødselsdatoer i det 20. og 21. århundrede samt visse adresser, der kan henføre til en eksisterende fysisk bygning mv. Navne, fødselsdatoer og adresser i testdatasættet kan anvendes til at fremsøge entiteter i testdatasættet, men kan ikke anvendes til at identificere fysiske personer optaget i CPR’s produktionsmiljø. En entitet i testdatasættet er ligeledes tildelt en ti-cifret nøgle, der er opbygget efter de samme offentlige tilgængelige regler, der gælder for dannelse af personnumre til fysiske personer i CPR’s produktionsmiljø. I testdatasættet er der således nøgler, der kan være identiske med personnumre i CPR’s produktionsmiljø.

Datafordeler

Testdata overføres ikke regelmæssigt til Datafordelerens test04 miljø. Det kan derfor forekomme, at der er forskel på testdata, der tilgås i CPR's demomiljø og i Datafordelerens test04 miljø. Det anbefales, at fremsøge relevante testpersoner i test04 ved brug af parametre angivet på REST til offentlige myndigheder.


  File Modified

Microsoft Word Document Testpersoner i Demo.docx DEMO personer til brug for søgeservices - familier

Jun 30, 2017 by DXC Technology

Microsoft Excel Spreadsheet Testpersoner i demo.xlsx

Mar 29, 2023 by Anne CPR