Servicespecifikationer til offentlige myndigheder

Følgende GCTP services henvender sig til offentlige myndigheder:

Servicespecifikationer til services under modernisering

Servicebeskrivelser til GCTP services, der ikke er blevet moderniseret endnu, findes i tabellen nedenunder.

  File Modified

PDF File Adressesøgning - ADRSOG1.pdf Adressesøgning: Viser personer der bor og evt. har boet på en bestemt adresse eller en del af en vej.

Nov 01, 2021 by Baekdal, Soeren

PDF File Foedselsdatosoegning - FODSOG3.pdf Søgning på fødselsdato. Kan derudover afgrænses med køn, kommune, fødselsregistrerings-sted, status, statsborgerskab og fornavn.

Feb 14, 2020 by Baekdal, Soeren

PDF File Fødselsdatosøgning - FODSOG1.pdf Fødselsdatosøgning: Søgning på fødselsdato. Kan derudover afgrænses med køn, kommune, fødselsregistrerings-sted, status, statsborgerskab og navn. Til navn kan der angives synonymer elller stavemåder.

Feb 17, 2020 by Baekdal, Soeren

PDF File Fødselsdatosøgning udvidet - FODSOG2.pdf

Feb 21, 2023 by Baekdal, Soeren

PDF File Haendelseskatalog til veje og distrikter - HAENVEJ.pdf Udtrækker en liste fra hændelseskataloget for Veje og distrikter for en myndighedskode

Feb 17, 2020 by Baekdal, Soeren

PDF File Navnesøgning - NVNSOG1.pdf Navnesøgning: Denne søgning bruges når man primært har navn og køn at lede med. Søgningen kan derudover begrænses med en række nøgler (se disse)

Feb 17, 2020 by Baekdal, Soeren

PDF File Navnesøgning udvidet - NVNSOG2.pdf

Feb 21, 2023 by Baekdal, Soeren

PDF File PNR abonnementer indberet-slet-rekvirere status - PNRABN-I.pdf Danne abonnementer, slette abonnementer eller rekvirere en forespørgsel på PNR abonnement

Mar 04, 2021 by mhald

PDF File Privatsøgning - PRIVSOG.pdf Privatsøgning til kommuner: Servicen danner en udskrift af en persons adresseoplysninger på baggrund af en søgning

Feb 11, 2021 by mhald

PDF File Valgret - VALGRDT2.pdf Servicens formål er at returnere, hvorvidt en person har valgret til en række valgarter. Valgret til de respektive valgarter fastsættes på grundlag af de aktuelle registrerede oplysninger i CPR for den person, der forespørges på

Apr 03, 2020 by Baekdal, Soeren

PDF File Valgretsdata - VALGRDTA.pdf Servicens formål er at returnere, hvorvidt en person har valgret til en række valgarter. Valgret til de respektive valgarter fastsættes på grundlag af de aktuelle registrerede oplysninger i CPR for den person, der forespørges på.

Apr 03, 2020 by Baekdal, Soeren

PDF File Vejopslag sekundær - VEJKSAM.pdf Servicen viser en liste over veje på kommunesammenlægnings-tidspunktet. Veje med samme vejadrnavn, vejkode kan ikke forekomme flere gange.

Feb 28, 2020 by Baekdal, Soeren

PDF File Vejsøgning - VEJSOG3.pdf Servicen viser en liste over veje i en given kommune eller i et givent postdistrikt.

Feb 28, 2020 by Baekdal, Soeren

PDF File Vejsøgning sekundær 2 - VEJSOG2.pdf Servicen viser en liste over veje i en given kommune eller i et givent postdistrikt. Denne søgning kaldes som hjælp til videre søgning f.eks. adressesøgning.

Feb 28, 2020 by Baekdal, Soeren

PDF File Vejsøgning sekundær - VEJSOG.pdf Servicen viser en liste over veje i en given kommune eller i et givent postnummer.

Mar 02, 2020 by Baekdal, Soeren