Servicebeskrivelser

CPR Services dokumentation for de enkelte GCTP services findes grupperet efter de forskellige servicemålgrupper:

  1. https://cprservicedesk.atlassian.net/wiki/spaces/CPR/pages/11436133

  2. https://cprservicedesk.atlassian.net/wiki/spaces/CPR/pages/11436143

  3. https://cprservicedesk.atlassian.net/wiki/spaces/CPR/pages/11436064


For overordnet information om anvendelse af GCTP services se