IP Whitelist og Geo-blokering

Geo-blokering

Som udgangspunkt tillades kun klienter med en IP-location i et af nedenstående lande at forbinde til CPR-systemet:

 1. EU-lande
 2. Danmarks Rige (DK, FO GRL)
 3. Norge
 4. Schweiz
 5. Island
 6. Liechtenstein 
 7. Storbritannien 

Forsøg på at forbinde til CPR-systemet fra andre end de nævnte lande bliver normalt afvist.

Hvis du ikke kan forbinde til CPR-systemet, bør du derfor undersøge, om din serveres udgående/eksterne IP-adresse bliver geolocated til land, der ikke er på den viste liste. (F.eks. på http://whatismyipaddress.com/)

Typisk er der to fejlscenarier:

 1. Du (eller den pågældende institution) forsøger at tilgå CPRs systemer fra et land, som ikke er på den viste liste.
 2. Du (eller den pågældende institution) forsøger at tilgå CPRs systemer fra Danmark, men benytter en server, som befinder sig i et land, der ikke er på listen. Således kan det se ud som om, du opholder dig uden for de nævnte lande, hvilket forårsager, at du oplever GEO-blokering og dermed ikke kan få adgang til CPR systemerne.

Hvis du mener, at der er fejl i CPR-Systemets geolocation tabeller, kan du oprettet en service request via https://www.cpr.dk/csd


Whitelist

CPR-systemet anvender IP-whitelists pr. kunde og pr. produkt.

Produkter omfattet af Whitelist:

 • CPRWeb
 • Udtræk / FTP
 • CPR Services (GCTP) (ikke private)
 • CPR Direkte

Private virksomheders opslagstjenester i CPRWeb og CPR services er omfattet af geo-blokering, men ikke af IP-whitelist.

Godkendte soruce IP-adresser, som ikke har været i anvendelse inden for de seneste 3 måneder, slettes automatisk, og er således ikke længere godkendte.

Få whitelistet dine relevante IP-adresser

Kontakt CPR-kontorets kundecenter via mail, angiv:

 1. Kundenummer og opgavenummer
 2. Brugernavn/Personkode
 3. Udgående/Eksterne IP-adresse(r) *

* Der accepteres ikke adresse ranges. Hver IP-adresse angives enkeltvis. Som udgangspunkt max 5 adresser.

Whitelistning af flere IP-adresser

CPR anbefaler faste IP-adresser.

Det er ikke tilladt at skifte IP-adresse i en session.

Der accepteres ikke adresse ranges. Hver IP-adresse skal angives enkeltvis. Som udgangspunkt maks. 5 adresser. 

Tips til at identificere egen udgående IP-adresse

Bemærk:

Det er ikke serverens/pc'ens lokale IP-adresse, men serverens/pc'ens eksterne IP-adresse, der skal indmeldes.

Hvis der anvendes en proxy, bedes Kunden selv tage højde herfor.

Web/HTTPS:

Fra en browser kan eventuelt tilgås https://whatismyipaddress.com/https://myip.dk/ eller tilsvarende services.

FTPS/SFTP, CPR Direkte og GCTP:

I mange it-miljøer anvendes ikke samme udgående IP-adresse til alle protokoller. Fx er det ikke sikkert, at web (hhtps) og ftp (ftps) anvender samme udgående IP-adresse.  

Fejlbeskeder 

Typiske fejlbeskeder relateret til geo-blokering eller manglende IP whitelist:

CPR Direkte:

I CPR Direkte logges: >>A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 147.29.101.6:5000<<


FTP:

 • Response:                     331 Password required for >Brugernavn<
 • Command:                    PASS ********
 • Response:                     530 User 'hcw001' denied by access rules
 • Error:                              Critical error: Could not connect to server