Tegnoversigt

CPR understøtter i hovedsagen kun bogstaver fra det danske og færøske alfabet samt tallene 0-9. Hertil kommer, at der også accepteres visse varianter af danske bogstaver med anvendelse af særlige tegn som ` accent grave,´ accent aigu, ¸ cedille, ^ cirkumfleks (accent circonflexe) og ¨ trema. Ligeledes kan der anvendes andre danske tegn som . punktum, ; semikolon, ’ apostrof og , komma. De specifikke mulige tegn vil afhænge af konteksten. Eksempelvis understøttes ikke alle tegn ved indberetning af navne. Uanset konteksten vil der ikke kunne anvendes tegn, som ikke er omfattet af ISO-8859-1.

 

  File Modified

File Tegnoversigt.csv

Feb 21, 2022 by Rasmus Bangsgaard