Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

CPR’s testdatasæt (demo-data)

Testdatasættet

CPR-kontoret stiller et testdatasæt med ca. 30.000 entiteter til rådighed for både offentlige myndigheder og private virksomheder. Testdatasættet udstilles via Datafordelerens testmiljø og CPR’s DEMO miljø, der som udgangspunkt afspejler produktionsmiljøet. Dog afvikles der ikke daglig produktion i DEMO miljøet, hvorfor der ikke kan leveres hændelser og udtræksfiler (”Udtræk”).

Data fra testdatasættet skal til enhver tid holdes adskilt fra produktionsdata.

...