Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Version 1.0.6

...

Table 3. Generelle system fejlkoder
KvitteringsnummerKvitteringstekstÅrsag
999<Fri tekst>En generel (uventet) systemfejl. Den frie kvitteringstekst vil indeholde information om fejlen, som regel i form af et ID der kan hjælpe CPR med at lokalisere fejlen.
5400GCTP Request er ikke valid XMLGCTP i forespørgslen kunne ikke fortolkes grundet en eller flere fejl i opbygning af XML

v1.0.56