Bilag - Generelle Fejlkoder

Indholdsfortegnelse

1. Indledning

Nærværende dokument beskriver hvilke generelle fejlkode der kan returneres i forbindelse med anvendelse af GCTP Services.

2. Generelle fejlkoder fra ajourførings-services

Nedenstående tabel indeholder en liste over de generelle fejlkoder der kan returneres i kvitteringen fra en ajourførings-service.

Table 1. Generelle ajourførings fejlkoder
KvitteringsnummerKvitteringstekstÅrsag
4Myndighedskode %1% kan ikke findesMyndigheden der anvendes i indberetningen findes ikke i CPR systenet.
5Myndigheden kan ikke foretage hændelsenMyndigheden der indsender data har ikke har adgang til at anvende servicen.
16Forkert felt-referenceGCTP’en indeholder et felt der ikke findes i servicen.
184Myndigheden %1% har ikke adgang til hændelsenBrugeren har ikke adgang til hændelsen igennem deres myndighed.
4455Den valgte myndighed kan ikke anvendes på hændelsenDen anførte konstaterende myndighed kan ikke anvendes på servicen.
4599Det er ikke tilladt at bruge landekode eller på vegne af under initiering af servicenLand og på vegne af-felter er udfaset i GCTP v. 2
5322Myndigheden må ikke anvendes som konstaterendeDen anførte konstaterende myndighed har forbud mod at være konstaterende.
5404Nøglefelter må ikke ændres efter initieringKey-elementet er ændret siden sessionen blev initieret, det kan være et nøglefelt er ændret, der er tilføjet nyt nøglefelt, eller der er fjernet et nøglefelt.

NB: %1% er et token der erstattes af den indsendte myndighedskode.

3. Generelle fejlkoder fra søge-services

Nedenstående tabel indeholder en liste over de generelle fejlkoder der kan returneres i kvitteringen fra en søge-service.

Table 2. Generelle søge fejlkoder
KvitteringsnummerKvitteringstekstÅrsag
52Personnummeret: MMDDÅÅÅÅ-NNNN er udfyldt forkert. Det skal være gyldigt.Der er anvendt et personnummer som søgekriterie, men personnummerformatet er invalid.
172Personen findes ikke i CPRDer er anvendt et personnummer som søgekriterie, men personnummeret findes ikke i CPR systemet.
1077Vejen findes ikke i kommunenDer er anvendt en kommunekode og en vejkode som søgekriterier, men en relation mellem vejen og kommunen findes ikke i CPR systemet.
3975Myndigheden findes ikke i CPRDer er anvendt en myndighed som søgekriterie, men myndigheden findes ikke i CPR systemet.
4339Den indtastede UUID har ingen adresse tilknyttetDer er anvendt en UUID som søgekriterie, men den UUID findes ikke i CPR systemet.

4. Generelle fejlkoder fra systemet

Nedenstående tabel indeholder en liste over de generelle fejlkoder der kan returneres i kvitteringen, og som ikke hører til en specifik type GCTP service.

Table 3. Generelle system fejlkoder
KvitteringsnummerKvitteringstekstÅrsag
999<Fri tekst>En generel (uventet) systemfejl. Den frie kvitteringstekst vil indeholde information om fejlen, som regel i form af et ID der kan hjælpe CPR med at lokalisere fejlen.
3892IP-adressen (%1%) har ikke adgang til CPR. Kontakt jeres DAP ansvarlige.
NB: %1% er et token der erstattes af source IP-adresse.
IP-adressen er ikke tilladt for GCTP-servicen (CPR skal whiteliste IP-adressen).
5400GCTP Request er ikke valid XMLGCTP i forespørgslen kunne ikke fortolkes grundet en eller flere fejl i opbygning af XML

v1.0.10