Eksempler

Eksempler

Dette afsnit indeholder en række eksempler, der viser hvordan GCTP services kaldes og hvordan de svarer tilbage.

ADROPL-R - Registrering med én person

Dette eksempel dækker en service med én hovedperson. Der initieres og gemmes.

Klient initiate

Eksempel på at klienten initierer
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?> <root xmlns="http://www.cpr.dk"> <Gctp v= "2.0" > <System r= "CprAjour"> <Service r= "ADROPL-R"> <CprServiceHeader r="ADROPL-R" st="P" a="I" mk="1011"> <Key> <Field r="PNR" v="2216582244" /> <Field r="DATO" v="19980325" /> <Field r="TMST" v="19980322130522123456" /> <Field r="AK" v=" " /> </Key> </CprServiceHeader> </Service> </System> </Gctp> </root>

Server initiate svar

Serveren sender præsentationsdata samt input felter.

Eksempel på et server svar på initiate
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?> <root xmlns="http://www.cpr.dk"> <Gctp v="2.0"> <System r="CprAjour"> <Service r="ADROPL_R"> <CprServiceHeader r="ADROPL_R" st="P" a="I" mk="1011" ts="19980322130522123456" /> <Table r="Aktioner"> <Row> <Field r="KODE" v="V" t="Validering"/> </Row> <Row> <Field r="KODE" v="F" t="Fortryd"/> </Row> <Row> <Field r="KODE" v="G" t="Gem"/> </Row> </Table> <CprData u="O"> <Rolle r="HovedRolle"> <Praes r="STAMPNR"> <Field r="PNR" v="1205680887" /> <Field r="ADRNVN" v="Larsen,Peter" /> <Field r="FOEDDATO" v="19680512" /> ... resten af præsentationen </Praes> <Praes r="STAMMYN"> <Field r="MYNKOD" v="0101" t="Københavns Kommune" /> <Field r="DATO" v="19980625" /> </Praes> <Field r="CPST_POSTNR" v="4600" t="Køge" /> </Rolle> </CprData> <CprData u="I"> <Rolle r="HovedRolle"> <Field r="CADR_STARTMYNKOD" v="0259" t="Køge" a="S" /> <Field r="CADR_STARTDATO" v="19980625" /> <Field r="CADR_STARTDATOUSM" v="*" /> <Field r="CADR_VEJKOD" v="124" t="Vestergade" a="S" /> <Field r="CADR_CONVN" v="c/o Petersen" /> <Field r="CADR_ETAGE" v="4" /> <Field r="CADR_HUSNR" v="125" /> <Field r="CADR_KOMKOD" v="0259" t="Køge" a="S" /> <Field r="CADR_SIDEDOER" v="tv" /> </Rolle> </CprData> <Kvit r="Ok"/> </Service> </System> </Gctp> </root>

Klient gemmer

Klienten ændrer c/o navn. Klienten sender de felter ind som er ændret, samt alle de felter, som serveren i svaret på initiate har fortalt er skal-felter.

Eksempel på et gem kald fra klienten
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?> <root xmlns="http://www.cpr.dk"> <Gctp v="2.0"> <System r="CprAjour"> <Service r="ADROPL-R"> <CprServiceHeader r="ADROPL-R" st="P" a="G" mk="1011" ts="19980322130522123456"> <Key> <Field r="PNR" v="2216582244" /> <Field r="DATO" v="19980325" /> <Field r="TMST" v="19980322130522123456" /> <Field r="AK" v=" " /> </Key> </CprServiceHeader> <CprData u="I"> <Rolle r="HovedRolle"> <Field r="CADR_STARTMYNKOD" v="0101" /> <Field r="CADR_CONVN" v="c/o Pedersen" /> <Field r="CADR_VEJKOD" v="1245" t="Vestergade" /> <Field r="CADR_KOMKOD" v="0259" t="Køge" /> </Rolle> </CprData> </Service> </System> </Gctp> </root>

Sever svarer på gem

Eksempel på et gem svar fra serveren

ADOPTI-I - Registrering med flere personer

Dette eksempel dækker over en service med flere relaterede personer. Der initieres, valideres, og gemmes.

Klient initiate med flere nøgler

Klienten sende r4 nøgler ind til serveren.

  • PNR : Barnet

  • PNRF : Den nye far

  • PNRM : Den nye mor

  • DATO : Hændelsesdatoen

Eksempel på et initiate kald med flere nøgler fra klienten

Server initiate svar med flere stamperson præsentationer

Severen svarerer med præsentationsdata for alle personerne i nøglefelterne, samt barnets nuværende mor og far.

Eksempel på et initiate svar med flere præsentationer til flere personer

Klient ændre data og validerer

Klienten markerer far og mor som verificeret (DOK) og beder om validering.

Eksempel på at klienten ændre data og validerer

Server svar på validering

Eksempel på et server svar på validering

Klient gemmer

Eksempel på at klienten gemmer

Server svarer på gem

Eksempel på et server svar på gem

KNOTAT-I - Registrering med tabel-rækker

Dette eksempel dækker over en service der har inputfelter i tabel rækker. Der initieres og gemmes.

Klient initiate

Klienten beder om at få initieret indberet kommunale notater.

Eksempel på et initiate kald fra klienten

Server initiate svar med input tabel rækker

Serveren svarer med tabel rækker. Der findes allerede eksisterende data, som vises i rækker med knøglerne 3 og 8, samt en model-række.

Eksempel på et initiate svar med tabel rækker

Klienten gemmer date med nye rækker

Klienten laver en ny række med nøglen 1, og fjerner den gamle række med nøgle 8 (hvilket vil sige at den slettes).

Eksempel på et kald med nye rækker og fjernet gamle rækker

Server svar på gem

Eksempel på et gem svar fra en forespørgsel med rækker

STAM - Stamoplysninger for en person

Dette eksempel viser hvordan STAM service kaldes med et personnummer (PNR) nøgle.

Klient forespørgsel

Eksempel på et opslag

Server svar

Serveren sender præsentationsdata tilbage til klienten.

Eksempel på et svar fra servicen