Hændelser

Det er muligt for offentlige myndigheder at modtage CPR hændelser, jf. dokumentation på datafordeler.dk, som PUSH eller PULL.

Private virksomheder kan p.t. ikke abonnere på CPR hændelser.

http://selfservice.datafordeler.dk opsættes, hvilke hændelsesbeskeder der ønskes at abonnere på.

Beskedtyper

Alle CPR-hændelser på Datafordeleren har beskedtype = CprHaendelseCreate, uanset om der er sket en indberetning-, ret/fortryd- eller sletning af person-data.
Der kan derfor kun abonneres på denne beskedtype på selvbetjeningsportalen.

PUSH

Anvendere af hændelser skal opsætte et REST-endpoint, der kan modtage PUSH beskeder.

For yderligere information, support, dokumentation mv. henvises til datafordeler.dk

PULL

Hændelser kan også hentes via en REST-tjeneste.

Nedenfor er anført et eksempel på en CprHaendelse (objekttype) med beskedtype CprHaendelseCreate, der er hentet via pull


Scheme kan tilgås på datafordeler.dk Det er efter det oplyste samme scheme, der anvendes ved alle EventMessages.Øvrige eksempler på indhold af objekthandling: