REST til private virksomheder

Søge- og opslagsmuligheder for private virksomheder

Det er reguleret i CPR-loven hvilke oplysninger, der kan anvendes ved opslag i CPR.

Private virksomheder kan få leveret oplysninger om personer, som virksomheden forud har identificeret enkeltvis.

Identifikationen af af de enkelte personer skal ske ved enten:

 1. personnummer,
 2. fødselsdato og navn (nuværende eller tidligere) eller
 3. adresse (nuværende eller tidligere) og navn (nuværende eller tidligere).

Der returneres ikke oplysninger, hvis mere end én person matcher kriterierne i punkt 2 og 3.

Oplysninger der videregives til private virksomheder

CPR-loven regulerer, hvilke oplysninger der videregives til private virksomheder.

Oplysningerne, der videregives, er:

 1. nuværende navn, medmindre dette er beskyttet
 2. nuværende adresse, medmindre denne er beskyttet, og datoen for flytningen hertil,
 3. eventuel stilling,
 4. eventuel markering af, at den pågældende frabeder sig henvendelser, der sker i markedsføringsøjemed,
 5. eventuel markering af, at vedkommende ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn,
 6. eventuel død, datoen for dødsfaldet og afdødes daværende adresse, medmindre denne er beskyttet,
 7. eventuel forsvinden og datoen herfor,
 8. eventuel udrejse og datoen herfor, eventuel ny adresse i udlandet, medmindre denne er beskyttet og datoen herfor,
 9. eventuel kontaktadresse og datoen herfor samt
 10. eventuelt værgemål efter værgemålslovens § 6, datoen herfor og værgens navn og adresse.

Tjenester

TjenesteMetodeIdentificeres ved brug af
CprPrivatePNRPrivatePersonCurrentPNRPersonnummer
CprPrivateDateOfBirthNamePrivatePersonCurrentDateOfBirthNameFødselsdato og navn
CprPrivateAdressNamePrivatePersonCurrentAdressNameAdresse og navn

Query params

Navngivningen af query params tager udgangspunkt i CPR's domænemodel. Mulige query params afhænger af tjenesten.

Særligt for parameteren navn.fornavne.eq skal man være opmærksom på, at tjenesten kun understøtter, at der søges på én fornavnedel ud over efternavnet. Hedder en person f.eks. Peter Frank Petersen anvendes følgende søgning: navn.fornavne.eq=Peter&navn.efternavn.eq=Petersen eller navn.fornavne.eq=Frank&navn.efternavn.eq=Petersen Hvis man søger med navn.fornavne.eq=Peter%20Frank&navn.efternavn.eq=Petersen (dvs. to navnedele i fornavnet) vil det ikke virke.

CprPrivatePNR.PrivatePersonCurrentPNR

CprPrivateDateOfBirthName.PrivatePersonCurrentDateOfBirthName

Identifikation ved anvendelse af fødselsdato og navn (nuværende eller tidligere) skal indeholde som minimum: fornavn, efternavn samt fødselsdato.

CprPrivateAdressName.PrivatePersonCurrentAdressName

Identifikation ved anvendelse af adresse (nuværende eller tidligere) og navn (nuværende eller tidligere) skal indeholde som minimum: fornavn, efternavn, vejnavn, husnummer eller bygningsnummer samt postnummer.