Abonnement på Datafordelerens CPR hændelser

Anvendere af CPR data på Datafordeleren har ofte behov for at vide, hvornår:

 • En person ændrer adresse

 • En person dør

 • En person ændrer navn

 • Der sker ændringer på personens CPR-nummer

 

Hvis der ønskes notifikation på ovenstående data, anbefales det at abonnere på disse hændelser:

 • CprAdresse

 • Adresseoplysninger inkl. Beskyttelse

 • Person

 • Forsvinding

 • UdrejseIndrejse

 • Navn inkl. Beskyttelse

 • Personnummer

Forklaring

Når der sker ændringer til en persons adresse vil der blive dannet en eller flere af disse hændelser:

 • CprAdresse

 • Adresseoplysninger inkl. Beskyttelse

 • Person

 • Forsvinding

 • UdrejseIndrejse

 

Når en person dør, bliver der dannet disse hændelser:

 • Person

 • Civilstand

Et dødsfal ændrer både personens status og civilstand. Det er ikke muligt at abbonnere specifikt på et dødsfald på Datafordeleren. Du skal hente data på personen i DAF og selv udlede af personens data, at personen er død.

 

Når der ændringer til en persons navn, bliver der dannet hændelsen:

 • Navn inkl. Beskyttelse

 

Ved ændringer til en persons CPR-nummer, bliver der dannet hændelsen

 • Personnummer

Evt. Person, afhængig af om ændringen i personnummer giver skift i personens status