Certifikatet *.cpr.dk

*.cpr.dk certifikat udskiftes 14. marts 2024

*.cpr.dk certifikatet (Serienummer: 00a395c616d4def10c865a2548998dffd2) udløber den 26 ‎marts 23:59:59 ‎2024.

Nyt certifikat implementeres i overensstemmelse med nedenstående tidsplan.

Certifikatstien for nyt certifikat vil være identisk med certifikatstien for det nuværende certifikat.

Tidsplan

28. februar 2024: Certifikat etableres i DEMO

14. marts 2024 kl. 06:00: Nyt certifikat etableres i PRODUKTION


Udskiftningen kommunikeres også via StatusPage DEMO: https://cprdkdemo.statuspage.io/incidents/stqy0hqfn1g8 og Prod: https://cprdkprod.statuspage.io/incidents/j7bs0m23p124

Trust til certifikatet *.cpr.dk

CPR-kontoret opfordrer alle kunder til ikke at ignorere eventuelle certifikatfejl. 

Ved certifikatfejl er den hyppigste årsag, at root og intermediate certifikater ikke er installeret (trusted) på kundens server.

Der anvendes samme certifikat i både DEMO og PRODUKTION.

Support

Som udgangspunkt yder CPR-kontoret ikke support til installation af root og intermediate certifikater.


Download af *.cpr.dk 2024 certifikat

Anvendes i PRODUKTION fra den 14. marts 2024 kl. 06:00

Anvendes i DEMO fra den 28. februar 2024


STAR_cpr_dk_2024.zip indeholder:

 • Intermediate CA Certificate - SectigoRSADomainValidationSecureServerCA.crt
 • Intermediate CA Certificate - USERTrustRSACertificationAuthority.crt 
 • CPR's Wildcard Certificate - star_cpr_dk.crt (public key RSA 2048 Bits)
 • AAA Certificate Services


SectigoRSADomainValidationSecureServerCA.crt:

Mere information om "Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA" intermidiate certifikat kan findes på denne side :
https://support.sectigo.com/articles/Knowledge/Sectigo-Chain-Hierarchy-and-Intermediate-Roots?r=97&ui-knowledge-components-aura-actions.KnowledgeArticleVersionCreateDraftFromOnlineAction.createDraftFromOnlineArticle=1&Id=kA03l00000117LT

Hvis der er behov for det, kan Root certifikatet, til dette intermidiate certifikat, også hentes på samme side
under afsnitet "What is Root ? What is Intermediate?" og "USERTrust RSA CA:" eller via dette link: https://crt.sh/?d=1199354


USERTrustRSACertificationAuthority.crt:

Mere information om "USERTrust RSA Certification Authority" intermidiate certifikat kan findes på denne side :
https://support.sectigo.com/Com_KnowledgeDetailPage?Id=kA03l00000117LT

Hvis der er behov for det, kan Root certifikatet, til dette intermidiate certifikat, også hentes på samme side
under "AAA Certificate Services self-signed root [expiring 2029]" eller via dette link: https://crt.sh/?d=331986


Checksums:

 • MD5 hash of star_cpr_dk_2024.zip:
  CB607062905C92CB2F8DFC35C7F6536D
 • STAR_cpr_dk_2024.zip
  SHA512(STAR_cpr_dk_2024.zip)= 51B8C3232B1F8F2BCBAD2F989462BACE153B8D56FB86A16A6F03371045D33509FF8D8B1C802F719D25888426275055DD6316CB4926A8F5AC9BF67BDD3EE50F5C


Download af *.cpr.dk 2023 certifikat 

Anvendes i PRODUKTION fra den 30. marts 2023 kl. 06:00

Anvendes i DEMO fra den 9. marts 2023

STAR_cpr_dk_2023.zip


STAR_cpr_dk_2023.zip indeholder:

 • Intermediate CA Certificate - SectigoRSADomainValidationSecureServerCA.crt
 • Intermediate CA Certificate - USERTrustRSACertificationAuthority.crt 
 • CPR's Wildcard Certificate - star_cpr_dk.crt (public key RSA 2048 Bits)


SectigoRSADomainValidationSecureServerCA.crt:

Mere information om "Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA" intermidiate certifikat kan findes på denne side :
https://support.sectigo.com/articles/Knowledge/Sectigo-Chain-Hierarchy-and-Intermediate-Roots?r=97&ui-knowledge-components-aura-actions.KnowledgeArticleVersionCreateDraftFromOnlineAction.createDraftFromOnlineArticle=1&Id=kA03l00000117LT

Hvis der er behov for det, kan Root certifikatet, til dette intermidiate certifikat, også hentes på samme side
under afsnitet "What is Root ? What is Intermediate?" og "USERTrust RSA CA:" eller via dette link: https://crt.sh/?d=1199354


USERTrustRSACertificationAuthority.crt:

Mere information om "USERTrust RSA Certification Authority" intermidiate certifikat kan findes på denne side :
https://support.sectigo.com/Com_KnowledgeDetailPage?Id=kA03l00000117LT

Hvis der er behov for det, kan Root certifikatet, til dette intermidiate certifikat, også hentes på samme side
under "AAA Certificate Services self-signed root [expiring 2028]" eller via dette link: https://crt.sh/?d=331986


Checksums:

 • MD5 hash of star_cpr_dk_2023.zip:
  9b775961734a7d11b31e903642c195fe
 • STAR_cpr_dk_2023.zip
  SHA512(STAR_cpr_dk_2023.zip)= 9ef453fe1aa9cb67cf4e47807944615191ce9eefd151b9f6a0ddcfe1e4a97afffa3f29561b1f6e5515786a0a1a9170ff17eb03cd6945f69e32d50719af98744e