Certifikatet *.cpr.dk

*.cpr.dk certifkat udskiftes 11. maj 2022

*.cpr.dk certifikatet (Serienummer: 00dbaf2efeb7baa9862a6ab945db281e5e) udløber den 20. maj 2022.

Nyt certifikat implementeres i overensstemmelse med nedenstående tidsplan.

Certifikatstien for nyt certifikat vil være identisk med certifikatstien for det nuværende certifikat.

Tidsplan

19. april 2022: Certifikat 2022 blev etableret i DEMO

11. maj 2022 kl. 06:00: Nyt certifikat etableres i PRODUKTION


Udskiftningen kommunikeres også via https://cprdkprod.statuspage.io/incidents/4zk8xcztvg6f

Trust til certifikatet *.cpr.dk

CPR-kontoret opfordrer alle kunder til ikke at ignorere eventuelle certifikatfejl. 

Ved certifikatfejl er den hyppigste årsag, at root og intermediate certifikater ikke er installeret (trusted) på kundens server.

Der anvendes samme certifikat i både DEMO og PRODUKTION.

Support

Som udgangspunkt yder CPR-kontoret ikke support til installation af root og intermediate certifikater.

Download af *.cpr.dk 2022 certifikat 

Anvendes i PRODUKTION fra den 11. maj 2022 kl. 06:00.

Anvendes i DEMO fra den 19. april 2022.

STAR_cpr_dk_2022.zip


STAR_cpr_dk_2022.zip indeholder:

 • Intermediate CA Certificate - SectigoRSADomainValidationSecureServerCA.crt
 • Intermediate CA Certificate - USERTrustRSACertificationAuthority.crt 
 • CPR's Wildcard Certificate - star_cpr_dk.crt (public key RSA 2048 Bits)


SectigoRSADomainValidationSecureServerCA.crt:

Mere information om "Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA" intermidiate certifikat kan findes på denne side :
https://support.sectigo.com/articles/Knowledge/Sectigo-Chain-Hierarchy-and-Intermediate-Roots?r=97&ui-knowledge-components-aura-actions.KnowledgeArticleVersionCreateDraftFromOnlineAction.createDraftFromOnlineArticle=1&Id=kA03l00000117LT

Hvis der er behov for det, kan Root certifikatet, til dette intermidiate certifikat, også hentes på samme side
under afsnitet "What is Root ? What is Intermediate?" og "USERTrust RSA CA:" eller via dette link: https://crt.sh/?d=1199354


USERTrustRSACertificationAuthority.crt:

Mere information om "USERTrust RSA Certification Authority" intermidiate certifikat kan findes på denne side :
https://support.sectigo.com/Com_KnowledgeDetailPage?Id=kA03l00000117LT

Hvis der er behov for det, kan Root certifikatet, til dette intermidiate certifikat, også hentes på samme side
under "AAA Certificate Services self-signed root [expiring 2028]" eller via dette link: https://crt.sh/?d=331986


Checksums:

 • MD5 hash of star_cpr_dk_2022.zip:
  c6724b9544b45621d570cf03c9c9be52
 • STAR_cpr_dk_2022.zip
  SHA512(STAR_cpr_dk_2022.zip)= 983b2143c6973e7a6c2f8b9491c5f3955b71e2b5fd939f72b075d2bfc29fa5e38bf37b9828e22075b21aa5102d52cb0e8b34bf1425dad40b24b2d29824517587Download af *.cpr.dk 2021 certifikat

Anvendes IKKE i produktion fra den 11. maj 2022 kl. 6:00.

STAR_cpr_dk.zip

Anvendes ikke i DEMO miljøet


STAR_cpr_dk.zipindeholder:

 • Intermediate CA Certificate - SectigoRSADomainValidationSecureServerCA.crt
 • Intermediate CA Certificate - USERTrustRSACertificationAuthority.crt
 • CPR's Wildcard Certificate - STAR_cpr_dk.cer


SectigoRSADomainValidationSecureServerCA.crt:

Mere information om "Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA" intermidiate certifikat kan findes på denne side :
https://support.sectigo.com/articles/Knowledge/Sectigo-Chain-Hierarchy-and-Intermediate-Roots?r=97&ui-knowledge-components-aura-actions.KnowledgeArticleVersionCreateDraftFromOnlineAction.createDraftFromOnlineArticle=1&Id=kA03l00000117LT

Hvis der er behov for det, kan Root certifikatet, til dette intermidiate certifikat, også hentes på samme side
under afsnitet "What is Root ? What is Intermediate?" og "USERTrust RSA CA:" eller via dette link: https://crt.sh/?d=1199354


USERTrustRSACertificationAuthority.crt:

Mere information om "USERTrust RSA Certification Authority" intermidiate certifikat kan findes på denne side :
https://support.sectigo.com/Com_KnowledgeDetailPage?Id=kA03l00000117LT

Hvis der er behov for det, kan Root certifikatet, til dette intermidiate certifikat, også hentes på samme side
under "AAA Certificate Services self-signed root [expiring 2028]" eller via dette link: https://crt.sh/?d=331986


Checksums:

  • MD5 hash of star_cpr_dk.cer:
   a60f4655599f89877ea8bfafd1d61056
  • SHA512(Star_cpr_dk.cer)= 5261a0e1a1137c1973272fb18bf3f532843ffe275a4115183b460891a8b8c153aa585c45b57792d91437234909f9e95635abb58d5646033cfa7cae5fa7b18fa7