Håndbog for CPR Services med bilag

Bemærk CPR Servicehåndbogen er under revision, i takt med at systemet moderniseres. Den nye servicehåndbog med bilag ligger her.

Denne håndbog er udarbejdet som et opslagsværk for myndigheder, der skal integrere til CPR’s services.

Håndbogen indeholder blandet andet et generelt overblik over tilgængelige services CPR (afsnit 3) og en kort beskrivelse af sikkerhedsforhold (afsnit 4). Håndbogen kan give beslutningstagerne de nødvendige informationer til at beslutte, hvilke af de tilgængelige CPR services myndigheden kan gøre brug af.

Håndbogen giver desuden et overblik over, hvilke oplysninger (data) som CPR-services udstiller.

  • Bilag 1 indeholder en oversigt over, hvilke søgeservices, specificeret på dataniveau, CPR kan levere.

  • Bilag 2 indeholder en oversigt over, hvilke ajourførings-services der er mulighed for at anvende. Af oversigten fremgår sammenhængen mellem primære- og tilhørende sekundære ajourføringshændelser, der benyttes til at tilføre CPR nye data. Desuden fremgår, hvilke ajourførings-services, der benyttes til vedligeholdelse af eksisterende data i CPR.

  • Bilag 3 indeholder en forklaring på anvendte begreber.

  • Bilag 4-9 indeholder detailanvisninger på teknisk niveau, om hvordan CPR-services benyttes. Disse afsnit er rettet mod systemudviklere.

  • Bilag 10 indeholder vejledninger i, hvordan CPR klienten opsættes til at kunne køre i forskellige miljøer. Dette bilag retter sig mod server administratorer, der installerer CPR klienter.

  • Bilag 11 Om Soap - SOAP er deprecated.

  • Bilag 12 SOAP services - SOAP er deprecated.

  • Bilag 13 Oversigt over fejlnumre

 

Bilag

 

  File Modified

PDF File Servicehåndbog bilag 01.pdf

Aug 19, 2021 by Ingmar Durda

PDF File Servicehåndbog bilag 02.pdf

Aug 19, 2021 by Ingmar Durda

PDF File Servicehåndbog bilag 03.pdf

Aug 19, 2021 by Ingmar Durda

PDF File Servicehåndbog bilag 04.pdf

Aug 19, 2021 by Ingmar Durda

PDF File Servicehåndbog bilag 05.pdf

Mar 09, 2023 by mhald

PDF File Servicehåndbog bilag 06.pdf

Aug 19, 2021 by Ingmar Durda

PDF File Servicehåndbog bilag 07.pdf

Aug 19, 2021 by Ingmar Durda

PDF File Servicehåndbog bilag 08.pdf

Aug 19, 2021 by Ingmar Durda

PDF File Servicehåndbog bilag 08a.pdf

Aug 19, 2021 by Ingmar Durda

PDF File Servicehåndbog bilag 09.pdf

Aug 19, 2021 by Ingmar Durda

PDF File Servicehåndbog bilag 10.pdf

Mar 05, 2021 by mhald

PDF File Servicehåndbog bilag 11.pdf

Mar 05, 2021 by mhald

PDF File Servicehåndbog bilag 12.pdf

Sept 04, 2023 by DXC Technology

PDF File Servicehåndbog bilag 13.pdf

Mar 05, 2021 by mhald

PDF File Servicehåndbog.pdf

Mar 05, 2021 by mhald